Semua komponen elektronika yang terpasang biasanya dijabarkan dalam bentuk gambar berupa simbol dan lambang yang masing-masing di beri tanda berupa huruf atau singkatan. 

Contoh Simbol dan Lambang Komponen Elektronika

Komponen Elektronika dalam bentuk simbol dan lambang
Contoh Komponen Elektronika dalam bentuk simbol dan lambang
 Penjelasannya :
 • Resistor dinyatakan dengan huruf R
 • Kapasitor dinyatakan dengan huruf C
 • Potensiometer dinyatakan dengan huruf P
 • Diode Dinyatak dengan Huruf D
 • Transistor dinyatakan dengan huruf TR
 • Integrated Circuit dinyatakan dengan huruf IC
Semua Komponen Elektronika memiliki nilai dan besaran yang biasanya disesuaikan dengan kebutuhan. Nilai dan besaran tersebut dituliskan dengan tanda-tanda berupa angka dan huruf. 


Resistor
R1 = 1 K               R7 = 10 K
Kapasitor
C1 = 0.001 µF     C6 = 10 µF
Dioda
D1 = 1N4001      D2 = 1N 914
Transistor
TR1 = BC107
IC
IC1 = 1C 555       IC2 = IC 555

Selain itu skema rangkaian elektronika juga daicantumkan dalam tanda titik (.), tanda positif (+), tanda negatif (-), dan tanda-tanda lainya.
 • Tanda Nositif (+) maksudnya kutub positif
 • Tanda Negatif (-) maksudnya kutub negatif
 • Tanda (0) maksudnya kutub 0
 • Tanda ( →) maksudnya menujuk arah
 • Tanda ( ) maksudnya hubungan ke ground / tanah
 • Tanda ( ) maksudnya saling terhubung
 • Tanda ( ) maksudnyasaling menyilang

0 comments:

Post a Comment

 
Top